دیکشنری آماری
دیکشنری آماری - کلمه های شروع با H

دیکشنری آماری - کلمه های شروع با H

hypothesis را میتوان مهم‌ترین لغت آماری دانست که با H شروع می‌شوند.

 
دیکشنری آماری - کلمه های شروع با F

و کمی درباره F-test

دیکشنری آماری - کلمه های شروع با F

زبان انگلیسی، زبان علمی دنیاست و از این رو دانستن لغات تخصصی آمار به زبان اصلی ضروری است؛ در این مطلب لغات شروع با حرف F معرفی شده‌اند.

 
دیکشنری آماری - کلمه های شروع با E

دیکشنری آماری - کلمه های شروع با E

معنی کلمات تخصصی آماری شروع با حرف E را میتوانید در این مطلب ببینید.

 
دیکشنری آماری - کلمه های شروع با D

دیکشنری آماری - کلمه های شروع با D

data بدون شک مهم‌ترین کلمه آماری است که با حرف D شروع می‌شود که کلماتی چون data mining به معنای داده کاوی از آن به دست می‌آید.

 
دیکشنری آماری - کلمه های شروع با C

واژگان تخصصی آمار

دیکشنری آماری - کلمه های شروع با C

لغات مهم و پرکاربرد متعددی با حرف C در رشته آمار شروع می‌شوند؛ coefficient، correlation، categorical data، conditional، confidence interval، critical، cumulative از این جمله هستند

 
دیکشنری آماری - کلمه های شروع با B

لغت نامه انگلیسی فارسی آمار

دیکشنری آماری - کلمه های شروع با B

Bar chart ، Bayes estimator ، Bias ، Binomial ، Block ، از جمله کلمات تخصصی آمار در حرف B انگلیسی هستند. لیست کامل این کلمات را در این مطلب ببینید.

 
دیکشنری آماری - کلمه های شروع با A

دیکشنری انگلیسی فارسی آمار

دیکشنری آماری - کلمه های شروع با A

لغات تخصصی آمار برای دانشجویان رشته آمار و آمارشناسان ضروری و پرکاربرد است. از این رو آمارستان به تدریج فهرست تمام لغات و اصطلاحات آماری را به همراه معنای فارسی منتشر می‌کند.