دوره‌های آموزشی

آموزش نرم‌افزار R مقدماتی

آموزش نرم‌افزار R مقدماتی

آموزش نرم‌افزار R مقدماتی- برای تابستان 1395 به مدت 40 ساعت