آمار توصیفی در یک نگاه
آمار توصیفی در یک نگاه
بیان کلی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۰
کد مطلب: 206
 
آمار توصیفی شاخه‌ای از آمار است که به بیان ویژگی‌های داده‌های جمع‌آوری شده می‌پردازد. این ویژگی‌ها برای بیان وضعیت داده‌ها مشخص می‌شود. از آن‌جایی که این ویژگی‌ها وضعیت مجموعه داده‌ها را مشخص می‌کند، به آن ویژگی‌ها شاخص می‌گویند.
آمار توصیفی در یک نگاه
 
شاخص‌های آماری باید بیان وضعیت مجموعه داده‌ای را به گونه‌ای بیان کند که با حداقلی حداکثر اطلاعات وضعیت داده‌ها را بیان کند. از طرفی این بیان حداقلی، از برخی از جزئیات صرف نظر می‌کند و عدم حتمیتی برای تصمیم‌های گرفته شده براساس شاخص‌ها ایجاد می‌کند. از این رو باید برای تصمیم‌گیری میزان قابلیت اعتماد به این تصمیم‌ها بیان شود. چون این عدم حتمیت به دلیل عدم تمرکز داده‌ها بر شاخص تمرکز بیان شده روی می‌دهد، شاخص نشان دهنده این عدم حتمیت را شاخص پراکندگی می‌نامند. از این رو، به طور کلی شاخص‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
1. شاخص‌های مرکزی
2.شاخص‌های پراکندگی

در آمار توصیفی، راه دیگری نیز برای بیان ویژگی‌های داده‌ها وجود دارد و آن بیان به شیوه اشکال هندسی و نمودارها است. نمودارهای آمار توصیفی در حال حاضر به شدت گسترده شده است و از نمودارهای کلاسیک میله‌ای، دایره‌ای و ستونی و ... به شدت پیشرفت کرده و با رشته گرافیک بسیار عجین گشته است. همچنین با پیشرفت آمار و بیان وضعیت‌های چند متغیره نمودارهای مفهومی و محتوایی زیادی پدید آمده است که یکی از رایج‌ترین آن‌ها نمودار مفهومی مؤلفه‌های اصلی است.
نکته‌ای که آمار توصیفی را برای هر تصمیم‌گیری جالب و جذاب می‌کند، ترکیب شاخص‌های آماری و نمودارهای آماری است. یکی از ساده‌ترین این کارها، نمودار ستونی با مشخص کردن حدود تغییرپذیری آن است.
ما در بخش آمار توصیفی تلاش می‌کنیم که به بیان نکات کلی آمار توصیفی بپردازیم و خوانندگان محترم علاقه‌مند می‌توان با برقراری تماس و درخواست اطلاعات تکمیلی موجود را از سایت دریافت کنید.
(این مطلب در آینده تکمیل‌تر خواهد شد.)
Share/Save/Bookmark