آموزش نرم‌افزار R مقدماتی
آموزش نرم‌افزار R مقدماتی
آموزش نرم‌افزار R مقدماتی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۵
کد مطلب: 207
 
آموزش نرم‌افزار R مقدماتی- برای تابستان 1395 به مدت 40 ساعت
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال، به همت دانشکده علوم پایه خود قصد در برگزاری دوره آموزش نرم‌افزار R (40 ساعت آموزشی) برای تدریس سرفصل‌های زیر دارد؛ از علاقه‌مندان دعوت می‌شود جهت ثبت‌نام با این دانشکده تماس حاصل فرمایند:
سرفصل دوره R مقدماتی:
مقدمات آماری مورد نیاز برای دوره (۸ ساعت)
o تعاریف
o داده ها و خطاهای داده‌ای
o شاخص‌های مرکزی و پراکندگی
o برآوردیابی
o آزمون
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال، به همت دانشکده علوم پایه دوره مقدماتی نرم افزار R برگزار می‌کند.
فرض‌های ساده
o تحلیل واریانس
o رگرسیون و مدل سازی ساده
o رگرسیون و مفاهیم مدل‌سازی
o شبیه سازی
آشنایی با نرم‌افزار و محیطهای گرافیکی آن
o اصول نرم‌افزار
o انواع داده و توابع
o ثبت تابع و کتابخانه
o تعریف پروژه
ورود داده‌ها، تعریف متغیرها و دسته بندی متغیرها
o انواع داده
o انواع متغیر
o انواع کنترل‌کننده‌ها
o عملگرها و تسریع عملگرها
شاخصهای توصیف داده ها و تحلیلهای اکتشافی
o شاخص‌های مرکزی
o شاخص‌های پراکندگی
o شاخص‌های شرطی (امید و واریانس شرطی و رگرسیون)
o احتمال و محاسبه احتمال‌ها
نمودارها و مدیریت محیط نمودارها
مقایسه گروه‌ها و جامعه‌ها

o آزمونهای مقایسات میانگین گروهی و زوجی
o آزمون مقایسه میانگین چند جامعه
مدل‌سازی
o بررسی روابط بین متغیرهای کیفی
o همبستگی و رگرسیون خطی ساده
شبیه سازی
o اصول و تعاریف
o هسته‌های اجرایی
Share/Save/Bookmark