آمار سخن نمی‌گوید
تاریخ انتشار : جمعه ۲ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۲۳
کد مطلب: 190
 
آشفتگی و تفاوت و تعدد ارقام، تحلیل و بررسی یک پدیده اجتماعی را نه تنها دشوار می‌کند که برنامه ریزی برای رفع آن را نیز به بن بست می‌کشاند.
آمارستان: دنیای امروز برای همه چیز آمار دارد. آمارها شاخصی برای سنجش است؛ سنجش همه پدیده‌ها و رخدادهای اطراف مان. زبان آمار برای انتقال یک پیام گاه از گفتار انسان نیز رساتر و گویاتر است.

چنین است که در مباحث مدیریتی، در موضوعات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی همیشه آمار مورد استناد قرار می‌گیرد. اعداد به کمک کلمات بار معنایی پیدا می‌کنند و در انتقال مفاهیم نقش کارسازی بر عهده دارند. با این حال به نظر می‌رسد در کشور ما آمار و ارائه اطلاعات آماری دچار یک مشکل عمده شده، این مشکل به تعدد ارقامی‌ برمی‌گردد که از سوی افراد، سازمان‌ها، مراکز تحقیقاتی و دیگر مؤسسات ارائه می‌شود.

به همین حوزه مسائل اجتماعی نگاه کنید. وقتی پای صحبت از یک آسیب اجتماعی به میان می‌آید اعداد و ارقام متفاوتی از سوی مراکز مختلف ارائه می‌شود. یک استاد دانشگاه در گفت و گو با خبرنگاران عدد دیگری را بیان می‌کند، یک محقق مسائل اجتماعی عدد را تغییر می‌دهد و یک سازمان نیز رقم دلخواه خود را ذکر می‌کند.

دقت در این اعداد و ارقام در همین موضوع مسائل اجتماعی و تعدد و تفاوتش با یکدیگر به خوبی نشان دهنده آن چیزی است که می‌توان از آن به عنوان نوعی آشفتگی آماری در کشور یاد کرد.

این آشفتگی و تفاوت و تعدد ارقام یاد شده، تحلیل و بررسی یک پدیده اجتماعی را نه تنها دشوار می‌کند که برنامه ریزی برای رفع آن را نیز به بن بست می‌کشاند.

جالب این که در بسیاری از موارد گوینده آمار بدون ذکر جزئیات تحقیقات صورت گرفته فقط به ذکر یک یا چند عدد اکتفا می‌کند. خبرنگاران نیز شیفته اعداد یاد شده بلافاصله آن را در تیتر خبر یا گزارش خود برجسته می‌کنند. هیچ کس هم پیگیر جزئیات نمی‌شود؛ این که تحقیق یاد شده از دل کدام جامعه آماری به دست آمده، شاخص‌های آن چه بوده، پرسش‌های مطرح شده در آن چیست، کدام مرکز تحقیقاتی در چه سالی این تحقیق یا تحقیقاتی از این دست را انجام داده و ... با دقت در اعداد و ارقامی‌ که تحت عنوان آمار در رسانه‌ها منتشر می‌شود، می‌توان به این نکته پی برد که در بسیاری از حوزه‌ها این وضعیت وجود دارد.

توجه به این موضوع و تلاش برای رفع آن در زمانه‌ای که در بسیاری از کشورها با انجام تحقیقات جدی و به دست آوردن ارقام درست، شناخت دقیقی از وضعیت جامعه و برنامه‌ها و طرح‌های مورد اجرا در آن به دست می‌آورند، اهمیت زیادی دارد و دست‌اندرکاران ما باید برای رفع نقاط ضعف در این زمینه تلاش مضاعفی صورت دهند.
Share/Save/Bookmark