۲
 
شعر / دیگران پندارند، که شمارشگر سرها هستیم
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۲۱:۲۷
کد مطلب: 12
 
کار ما شاید این است، که میان رقم و داده و نرخ، پی مقدار حقیقی بدویم
رشته ام آمار است

سری و بیز و فرآیند و مدل می خوانم

من با تاب، من با تب

پی درسم اکنون

تا بخواهی برگه، تا بخواهی جزوه، تا بخواهی تکثیرداخل کیف من است

رشته ام آمار است

دیگران پندارند، که شمارشگر سرها هستیم

من خودم پندارم که محقق هستم

گاه می اندیشیم، که پس از اخذ یکی مدرک ناب

دولت و مجلس و فولاد و دگر ارگانها سر کارایی من بحث کنند

و یکایک از من، ایده درخواست کنند یا یک طرح

چه خیالی، چه خیالی

من خودم می دانم

رشته ام بی اجر است

دوستی با لبخند گفت روزی با من

علم انجام دگر دانشهاست، رشته ما ای دوست

من نمی دانم که چرا می گویند: همه چیز نرمال است

گاما چوله به راست

و چرا هیچ کسی در طلب کوشی نیست

تی و خی دو چه کم از توزیع نرمال دارند

برگه ها را باید شست

جور دیگر باید خواند

نمره ها را باید شست

نمره باید خود بیست

نمره باید کم کم، هفده و هجده باشد

رشته ام آمار است

گاه گاهی آگهی می گیرم

و در آنها، پی نامی

ردی

و نشانی ز خودم می گردم

کار ما گم شده است

کار ما نیست شناسایی افراد بشر

کار ما شاید این است

که میان رقم و داده و نرخ

پی مقدار حقیقی بدویم
Share/Save/Bookmark
 


یلدا
۱۳۹۳-۰۲-۱۶ ۱۱:۲۶:۱۴
خیلی خوب بود (20)
 
۱۳۹۳-۰۳-۲۱ ۲۰:۳۵:۵۸
بگرد تا بگردیم
سی سال رشد با آمار شما
نان وارداتی است و گوشت همچنین و هم شکر و برنج حتی دسته بیل برای ژست نه کار چون شیک است و ظریف برای عکس گرفتن و وام گرفتن و سوزاندن برای یک چای دودی دودی
و چرا 5 بلاوه 1 شش نیست شاید تغییرات ژنتیک در آمار شده شاید بیکار زیاد است و برای سرگرمی بازی با اعداد را دارند و خود راشاغل می پندارند آخر دو میلیون با دوازده میلیون خیلی فاصله داشت حال چکگونه برابر شده است شاید صفر و یک رایانه ها چنین جمع می زنند (29)